*/?> */?>
Klik hier om de uil in/uit te klappen voor meer leesgemak

Dyslexie en Vergoeding

Op deze website is de schoolfolder te vinden waarin alles staat wat u over dyslexie en vergoede zorg weten moet en wat er mogelijk is als u buiten de vergoedingen valt. Belangrijk is dat de school een leesdossier opbouwt waaruit een grote lees/spellingachterstand en didactische resistentie blijkt. Hiervan is sprake als er systematisch een half jaar lang, tenminste driemaal per week twintig minuten, extra instructie is gegeven voor het technisch leren lezen door een leerkracht of remedial teacher. En ondanks dat de lees/spellingscores tot de laagste 10 % behoren. Ook is het voor de vergoedingsregeling van belang dat het kind bij aanmelding in de juiste leeftijdscategorie valt. Sinds 2013 is de vergoeding geregeld voor kinderen tot en met groep 8.