*/?> */?>
Klik hier om de uil in/uit te klappen voor meer leesgemak

Wat is Dyslexie

Bij dyslexie gaat het om hardnekkige problemen bij het leren lezen en/of spellen:

  • met het leren herkennen van de koppelingen tussen klanken en schrifttekens (letters);
  • met de automatische herkenning van woorden.

Dyslexie belemmert het vlot leren lezen. De meeste kinderen met dyslexie leren uiteindelijk wel lezen, maar blijven dit trager doen. Ze moeten er meer energie in steken en zijn sneller afgeleid dan de gemiddelde lezer. Dat gaat vaak ten koste van het begrip van wat gelezen is.

Dyslexie is niet bij elk kind hetzelfde. Sommige leerlingen hebben moeite met hardop lezen, maar kunnen vrij probleemloos eenvoudige teksten stillezen en begrijpen. Andere leerlingen kunnen leesproblemen goed compenseren, maar hebben grote moeite met de spelling. Dit heeft uiteraard consequenties voor het soort interventie dat nodig is. Soms zijn er bijkomende stoornissen.