*/?> */?>
Klik hier om de uil in/uit te klappen voor meer leesgemak

Tarieven

Schoolpsychologische zorg en hulp bij leerproblemen zit doorgaans niet in het basispakket van de zorgverzekering. Ook intelligentieonderzoek valt buiten de vergoeding. Ernstige dyslexie is daarop een uitzondering.

We hebben geen contracten afgesloten voor eerstelijnszorg. Maar in sommige gevallen zijn er wel mogelijkheden vanuit de basis- of aanvullende verzekering en kunt u de nota toch indienen. Neemt u contact op met uw zorgverzekeraar als u hierover vragen heeft. Het komt voor dat ouders en scholen samen de kosten voor een onderzoek dragen.

Voor tarieven kunt u contact opnemen met Annelien Hijlkema (0618280027).