*/?> */?>
Klik hier om de uil in/uit te klappen voor meer leesgemak

Tarieven

Sinds 2015 wordt de Jeugdzorg door de gemeente vergoed. De Leerwijzer heeft een contract voor generalistische basis-ggz en voor dyslexie bij alle gemeentes in Noord- oost Brabant en voor jeugdbehandeling (licht t/m zwaar) en generalistische ggz behandeling- en diagnostiek (waaronder dyslexie) in Noord Limburg. Onderzoek naar leerproblemen (behalve Ernstige Enkelvoudige Dyslexie /EED) wordt doorgaans niet vergoed. En een intelligentieonderzoek alleen als het binnen de vraagstelling van een breder onderzoek past. In een enkel geval heeft het Samenwerkingsverband- Ondersteuningsplatform Passend Onderwijs mogelijkheden. Het komt ook voor dat ouders en scholen samen de kosten voor een onderzoek dragen.

Voor particuliere cliënten wordt geldt een uurtarief van €90,00, waarvan 15 minuten voor voorbereiding en verslaglegging.

Voor tarieven van onderzoeks- en behandeltrajecten kunt u contact opnemen met Annelien Hijlkema (0618280027).