*/?> */?>
Klik hier om de uil in/uit te klappen voor meer leesgemak

Voorwaarden, Privacyverklaring en Klachtenregeling

Voorwaarden

Praktijk de Leerwijzer is aangesloten bij de NVO. We werken volgens de beroepscode van NVO 2017. We hanteren de betalingsvoorwaarden zoals opgesteld voor de NVO. Zie Algemene voorwaarden NVO (zie downloads).

Privacyverklaring

We gaan zorgvuldig met uw cliëntgegevens om. In de "Privacyverklaring NVO" en het "AVG register voor gegevensverwerking" staat beschreven hoe we met cliëntgegevens omgaan. Wij hebben als pedagogen een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat wij alleen met uw uitdrukkelijke toestemming met anderen over u of uw kind spreken.

Klachtenregeling

Verder is er een interne klachtenprocedure (klachten- en geschillenreglement). We hebben het liefst dat u met opmerkingen en klachten bij ons komt. Maar mocht het probleem desondanks niet naar tevredenheid opgelost kunnen worden dan kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris van P3NL waarbij we zijn aangesloten. Zie voor meer informatie het Ggz kwaliteitsstatuut de Leerwijzer.