*/?> */?>
Klik hier om de uil in/uit te klappen voor meer leesgemak

Individuele Begeleiding

In de begeleiding dagen we een kind/jongere uit om:

  • zelf met oplossingen te komen; positief te denken; inzicht te ontwikkelen;
  • gebruik te maken van hun sterke kanten.

Daar waar nodig leren we ze nieuwe vaardigheden en ander gedrag om met hun probleem om te gaan. We maken gebruik van cognitieve gedragstherapie (CGT) en oplossingsgerichte aanpak. Graag werken we samen met ouders en school.