*/?> */?>
Klik hier om de uil in/uit te klappen voor meer leesgemak

Individuele Begeleiding/Behandeling

In de begeleiding dagen we kinderen/jongeren uit om:

  • hun problemen en ervaringen te delen; zelf met oplossingen te komen; positief te denken; inzicht te ontwikkelen.
  • gebruik te maken te maken van hun sterke kanten.

Daar waar nodig leren we ze nieuwe vaardigheden en ander gedrag om met hun probleem om te gaan. We maken o.a. gebruik van cognitieve gedragstherapie (CGT); EMDR; schrijftherapie en oplossingsgerichte aanpak. Graag werken we samen met ouders en school.