*/?> */?>
Klik hier om de uil in/uit te klappen voor meer leesgemak

Onderzoek

Na de aanmelding per telefoon of mail krijgt u een vragenformulier toegestuurd en volgt een intakegesprek. Tijdens dit gesprek bekijken we samen met de ouders de vraag van meerdere kanten. Hieruit volgt een concrete hulpvraag en een voorstel voor onderzoek en/of behandeling of een advies voor doorverwijzing.

Het psychodiagnostisch onderzoek is bedoeld om te achterhalen wat de oorzaak en ernst van het probleem is en wat er aan gedaan kan worden. We kijken naar sterke en minder sterke eigenschappen van een kind, maar ook naar de omgevingsfactoren thuis of op school. Soms is er sprake van een leer- of ontwikkelingsprobleem, zoals dyslexie, dyscalculie, ASS of ADHD. In alle gevallen wordt bekeken wat u op school of thuis kunt doen om de ontwikkeling van het kind zo gunstig mogelijk te beïnvloeden.

Er zijn verschillende (combinaties van) onderzoeken mogelijk; intelligentie-, dyslexie-, aandacht- en concentratie- of persoonlijkheidsonderzoek (samen een tot drie dagdelen).

Zo'n psychodiagnostisch onderzoek kan bestaan uit:

  • intelligentieonderzoek (een dagdeel);
  • didactisch onderzoek naar het niveau van lezen, spellen of rekenen (een dagdeel);
  • onderzoek naar aandacht, concentratie en geheugen of naar specifieke dieperliggende oorzaken van het leerprobleem;
  • persoonlijkheidsonderzoek (gesprek of vragenlijst);
  • contact met de school (gesprek of klassenobservatie).

Na afronding van het onderzoek kunt u binnen enkele weken de uitslag verwachten.