*/?> */?>
Klik hier om de uil in/uit te klappen voor meer leesgemak


Onderzoek

Na de aanmelding per telefoon of mail krijgt u een vragenformulier toegestuurd en volgt een intakegesprek. Tijdens dit gesprek bekijken we samen de vraag van de ouders/jongere van meerdere kanten. Hieruit volgt een concrete hulpvraag en een voorstel voor onderzoek en/of behandeling of een advies voor doorverwijzing. De Leerwijzer is vooral gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen (en hun gezinnen/school) met ADHD, autisme, dyslexie en hoogbegaafdheid. Maar ook kinderen die gepest worden of sociaal-emotioneel niet goed mee kunnen komen met hun leeftijdgenoten kunnen ons terecht voor hulp. Het psychodiagnostisch onderzoek is bedoeld om te achterhalen wat de oorzaak en ernst van het probleem is en wat er aan gedaan kan worden. We kijken naar sterke en minder sterke eigenschappen van een kind, maar ook naar de omgevingsfactoren thuis of op school. Soms is er sprake van een leer- of ontwikkelingsprobleem, zoals dyslexie, dyscalculie, ASS of ADHD. In alle gevallen wordt bekeken wat u op school of thuis kunt doen om de ontwikkeling van het kind zo gunstig mogelijk te beïnvloeden.

Er zijn verschillende (combinaties van) onderzoeken mogelijk; intelligentie-, dyslexie-, aandacht- en concentratie- of persoonlijkheidsonderzoek (samen een tot drie dagdelen).

Zo'n psychodiagnostisch onderzoek kan bestaan uit:

  • Intelligentieonderzoek (een dagdeel).
  • Didactisch onderzoek naar het niveau van lezen, spellen of rekenen (een dagdeel).
  • Onderzoek naar aandacht, concentratie en geheugen, executieve functies en planning of naar specifieke dieperliggende oorzaken van het leerprobleem.
  • Persoonlijkheidsonderzoek (gesprek of vragenlijst).
  • Contact met de school (gesprek of klassenobservatie).
    • Na afronding van het onderzoek kunt u binnen enkele weken de uitslag verwachten.