*/?> */?>
Klik hier om de uil in/uit te klappen voor meer leesgemak

Remedial Teaching

Remedial teaching is het geven van professionele didactische hulp wanneer het leren op school op een of meerdere gebieden achterblijft.
We doen dit op basis van een specifieke hulpvraag en gericht onderzoek. Het kind leert vaardigheden om het leerprobleem om te gaan en krijgt gerichte oefening van de leerstof. Het streven is om weer met de eigen groep mee te kunnen doen.
Naast hulp bij het leren lezen, spellen en rekenen aan de hand van individueel aangepaste methoden en behandelstrategieën is er veel aandacht voor het versterken van het zelfvertrouwen. RT kan ook gericht zijn op het verbeteren van taakaanpak, concentratie, motivatie en vermindering van faalangst.