*/?> */?>
Klik hier om de uil in/uit te klappen voor meer leesgemak

Onze praktijk

De Leerwijzer is een breed georiënteerde praktijk waar ouders terecht kunnen als hun kind moeite heeft met leren, zich op school of thuis niet goed kan ontwikkelen of gedragsproblemen heeft. U kunt terecht voor een éénmalig advies, maar ook voor een onderzoek of voor begeleiding. We zoeken antwoord op vragen als:

  • Waarom heeft mijn kind zoveel moeite met leren? Kan het zichzelf niet goed concentreren? Is er misschien een geheugen- of leerprobleem? Of heeft het moeite met plannen?
  • Waarom zit mijn kind niet goed in zijn vel? Wordt het gepest? Heeft het moeite om zich aan te sluiten? Of is de leerstof te moeilijk?

We kijken, samen met kind, ouders en school welke aanpassingen het beste kunnen werken en welke hulp het beste past. We hebben veel kennis van onderwijs (regulier- en speciaal) en jeugdhulpverlening.

We bieden ook jeugdhulp (Basis-GGZ). Zoals eerste hulp in lastige opvoedingssituaties; - bij moeilijkheden op school; - bij gedrags- en sociaal-emotionele- en andere problemen die kinderen/ jongeren kunnen ervaren in het omgaan met hun omgeving. We hebben de deskundigheid van een orthopedagoog, onderwijskundige, psycholoog, dyslexiespecialist en remedial teacher in huis. In de loop der jaren hebben we een breed netwerk opgebouwd. Mochten we u niet zelf kunnen helpen dan kunnen we u vertellen waar u wel voor het juiste advies en begeleiding terecht kunt.

De Leerwijzer hanteert de richtlijnen van de beroepsverenigingen NVO (Nederlandse Vereniging van pedagogen en Onderwijskundigen) en NIP (Nederlands Instituut van Psychologen) en is aangesloten bij het WEP (Werkgroep Eigen Praktijk) in de regio Nijmegen en bij VAJA (vrijgevestigde ambulante jeugdaanbieders) in Noord Brabant.

Leerwijzer praktijk Leerwijzer praktijk Leerwijzer praktijk Leerwijzer praktijk Leerwijzer praktijk Leerwijzer praktijk