*/?> */?>
Klik hier om de uil in/uit te klappen voor meer leesgemak

Wat doen wij?

Bij De Leerwijzer kunt u terecht voor:

Onderzoek

  • Bij leerproblemen, zoals lezen, spellen (vergoede dyslexiezorg) en rekenen.
  • Bij sociaal- emotionele- en gedragsproblemen. Kinderen met leerproblemen staan op school vaak onder grote druk en zijn daarom gevoeliger voor faalangst, concentratie- en motivatieproblemen, psychosomatische klachten zoals hoofd- en buikpijn, gepest worden en druk- of opstandig gedrag.
  • Intelligentieonderzoek bij ontwikkelingsvoorsprong (hoogbegaafdheid) of –achterstand of t.b.v. schooladvies.

Begeleiding en behandeling

  • Bij het accepteren van en het leren omgaan met een ontwikkelingsprobleem, zoals bv. autisme of ADHD.
  • Gericht op het oefenen van sociale vaardigheden (individueel of in kleine groepjes).
  • (Duur 45 minuten begeleiding en 15 minuten voor verslaglegging.)

Remedial Teaching

  • Bij het leren en het ontwikkelen van een zelfstandige leerhouding. We bieden individuele huiswerkbegeleiding ook voor leerlingen in het voortgezet onderwijs.
  • Bij een didactische achterstand op het gebied lezen/ spellen en rekenen.
  • Duur 45 minuten RT en 15 minuten voor verslaglegging.

Consultatiegerichte probleemverkenning en/of aanpak op school en of thuis