*/?> */?>
Klik hier om de uil in/uit te klappen voor meer leesgemak


Wie zijn wij?

Annelien HijlkemaAnnelien Hijlkema,
Mijn loopbaan ben ik begonnen als leerkracht in Speciaal Onderwijs aan kinderen met complexe leer- en gedragsproblemen zoals ADHD en autisme. Na mijn studies aan de Radboud Universiteit (Orthopedagogiek; leer- en ontwikkelingsproblemen en Onderwijskunde) werkte ik als behandel- coördinator in de jeugdzorg en als orthopedagoog in de onderwijsbegeleiding. Ook bood ik zo’n 12 jaar als orthopedagoog specialistische ondersteuning aan kinderen en gaf advies aan scholen en ouders vanuit het Zorgteam van ‘Weer Samen Naar School op 48 scholen in het Land van Cuijk. In diezelfde periode (2006) ben ik ben gestart- met ‘De Leerwijzer’ te Boxmeer; een vrijgevestigde praktijk voor leren en gedrag voor kinderen en jeugd. Tevens een gecertificeerde dyslexiepraktijk. De laatste jaren ben ik me behalve op leerproblemen meer gaan toeleggen op onderzoek en behandeling van kinderen met sociaal-emotionele- en gedrags- en andere problemen binnen de jeugdhulp. Door mijn werk heb ik de onderwijs- en hulpverleningsinstanties in de regio goed leren kennen. Daardoor zijn de lijnen bij een eventuele verwijzing kort.Ik ben geregistreerd als orthopedagoog-generalist en als dyslexiedeskundige bij de Nederlandse Vereniging voor Orthopedagogen en Onderwijskundigen (www.nvo.nl) en als postmaster Orthopedagoog bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (www.skjeugd.nl), en verder als erkende dyslexiepraktijk bij het NKD (www.nkd.nl).

Op freelancebasis is Anneke Kremers (registerpsycholoog NIP/ www.psynip.nl / kinder- en jeugd) bij de praktijk betrokken. Zij heeft als psycholoog zeer veel ervaring in Jeugdzorg en Speciaal-Basisonderwijs. De Leerwijzer werkt verder werken samen met andere collega's uit onderwijs en zorg (zie voor meer info het ‘Kwaliteitsstatuut GGZ’ in downloads).